در کارگروه ویژه فنی بررسی وضعیت معاینه فنی اتوبوسهای سامانه ۲ اعلام شد: ۸۰درصد اتوبوس ها بالای ۸ سال عمر دارند .
به گزارش خبرگزاری مهر ،امروز در کارگروه ویژه فنی بررسی وضعیت معاینه فنی اتوبوسهای سامانه ۲ اعلام شد، بیش از ۸۰ درصد اتوبوسهای شاغل در سامانه اتوبوسهای تهران، عمری بالای ۸ سال دارند.

به استناد مصوبه اسفند سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، تردد اتوبوسهای با عمر بالای ۸ سال در شهرهای بزرگ ممنوع است که بر اساس وضعیت ناوگان سامانه دو اتوبوسرانی تهران، می توان گفت بالغ بر ۸۰ درصد از اتوبوسهای آن سامانه، مجاز به تردد در شهر نیستند و تقریبا تا امروز ۸۳۰ دستگاه اتوبوس از آن سامانه در چارچوب قوانین موجود و مصوبه موصوف، ممنوعیت تردد در کلان شهری همچون تهران را دارند.

منبع : خبرگزاری مهر

اجاره اتوبوس برای بهشت زهرا | سرویس ادارجات | اجاره ون تویوتا هایس , کرایه ون تویوتا هایس | اتوبوس دربستی